Mga Obituwaryo

Nag-aalok kami ng propesyonal na suporta para sa paghahanda at paglalathala ng mga obituwaryo at anunsyo ng funeral sa mga lokal at pambansang pahayagan at lathalain.
  1. Home
  2. Serbysio
  3. Mga Obituwaryo

Serbisyo ng Paglalathala ng Obituwaryo

Serbisyo ng Paglalathala ng Obituwaryo

Maaasahan ninyo kami sa propesyonal na pagsulat at paglathala ng mga obituwaryo sa mga pangunahing pambansa at lokal na pahayagan.

Isinasagawa sa Milan ang paglalathala ng mga obituwaryo sa pahayagan dahil ipinagbabawal ng munisipyo ng Milan ang pagpapaskil ng mga tradisyonal na Italian na poster ng funeral sa lungsod.

 

Hihilingin sa pamilya ng yumao na ibigay ang obituwaryo sa aming staff dalawang araw bago ang funeral, sa ganap na 6.00 p.m. Halimbawa, kung nakaiskedyul sa Oktubre 4 ang seremonya ng funeral, hihilingin naming ibigay ang obituwaryo nang 6 pm sa Oktubre 2, upang mailathala ito sa Oktubre 3 sa naaangkop na seksyon ng kaugnay na pahayagan.

Nilalayon sa obituwaryong isinulat ng pamilya ng namayapa na ianunsyo ang pagkamatay ng mahal sa buhay sa pinakamalaking bilang ng mga tao sa pinakamaikling posibleng panahon. Isasama sa obituwaryo ang mga personal na detalye ng namayapa at ang lokasyon at petsa ng pagkamatay, gayundin ang lokasyon, araw at oras ng seremonya ng funeral.

Ang mga obituwaryo ay maaari ding isulat ng iba pang kaanak o kaibigan ng pamilya. Sa sitwasyong ito, nilalayon ditong maipahayag ang kanilang mga pakikiramay sa mga miyembro ng pamilyang namatayan, na katulad ng isang liham o telegrama ng pakikiramay, ngunit nang may karagdagang pagbibigay-alam sa publiko ng pagpapahayag nila ng malasakit.

ANG AMING MGA ALOK

Basic na funeral

Basic na funeral

Mga pangunahing serbisyo na may makatuwirang presyo, upang magarantiya ang isang mapayapa, marangal at puno ng pagmamahal na pamamaalam sa yumaong mahal sa buhay.

Kumpletong funeral

Kumpletong funeral

Isang kumprehensibong serbisyo ng funeral na may kumpetitibong presyo, na kinabibilangan ng mga serbisyong gaya ng pagbibihis sa labi, mga dekorasyon, mga alay na bulaklak at mga post mortem na administratibong gawain.

Naka-personalize na funeral

Naka-personalize na funeral

Isang seremonya para sa mga gustong magbigay-galang sa yumaong mahal sa buhay sa pamamagitan ng iniangkop na funeral na may kasama ring paghahanda sa lugar ng burol at mga serbisyo sa sementeryo, gaya ng paghahanda sa libingan para sa interment o paggawa ng memorial plaque para sa entombment.