Mga serbisyo

Maaasahan ninyo kami para sa pag-aayos ng mga panrelihiyon o sekular na seremonya ng funeral sa Milan at sa kalapit na lugar.

ANG AMING SERBISYO

Servizio funebre a Milano

Mga serbisyo ng funeral

Maaasahan ninyo kami sa pag-aayos ng mga relihiyoso o sekular na seremonya ng funeral sa Milan at sa kalapit na lugar.
Cremazione a Milano

Cremation

Nag-aalok kami ng kumpletong mga serbisyo ng cremation, na may opsyong iuwi sa tahanan o ilagay sa sementeryo ang abo, o kaya ay ikalat ito.
Inumazione a Milano

Interment

Nag-aasikaso kami ng mga serbisyo ng interment, na may tradisyonal na paglilibing ng kabaong sa ilalim ng lupa.
Tumulazione a Milano

Entombment

Nag-aalok kami ng mga serbisyo ng entombment sa mga nitso, crypt at puntod ng pamilya sa mga sementeryo sa buong munisipyo ng Milan.
Trasporti funebri a Milano

Transportasyon ng funeral

Nagsasagawa kami ng pambansa at internasyonal na transportasyon ng funeral mula sa lugar kung saan yumao papunta sa nilalayong destinasyon, sa paraang marangal at nakatutugon sa itinakdang oras. Ang lahat ng aming sasakyan ay pinakabagong modelo at...
Pratiche burocratiche

Papeles

Pinamamahalaan namin ang pangangasiwa ng lahat ng burukratiko, legal at administratibong proseso, upang mabawasan ang inyong mga inaalala sa masakit na panahon ng pagluluksa.
Manifesti funebri

Mga abiso ukol sa funeral

Nag-aasikaso kami ng pag-lay out, pag-print at pagpapaskil ng mga tradisyonal na Italian na poster ng funeral at mga abiso ukol sa pagluluksa sa lahat ng munisipyo sa Metropolitan City ng Milan.
Necrologi

Mga Obituwaryo

Nag-aalok kami ng propesyonal na suporta para sa paghahanda at paglalathala ng mga obituwaryo at anunsyo ng funeral sa mga lokal at pambansang pahayagan at lathalain.

Lugar ng burol

Nag-aasikaso kami ng paghahanda sa lugar ng burol, kabilang ang anumang serbisyo sa bulaklak para sa huling araw, sa Milan at sa kalapit na lugar.

Kami ay nasa iyong pagtatapon ng 24 na oras

Para sa karagdagang impormasyon sa lahat ng mga serbisyong libing na inaalok at nagre-rate Tawagan kami

AMING SOLUSYON

Basic na funeral

Mga pangunahing serbisyo upang magarantiya ang isang mapayapa, marangal at mapag-alalang pamamaalam sa yumaong mahal sa buhay.

Kumpletong funeral

Isang serbisyo ng funeral na kinabibilangan ng mga serbisyo ng paghahanda sa labi, dekorasyon, alay na bulaklak at pangangasiwa ng mga administratibong proseso.

Naka-personalize na funeral

Isang seremonya para sa mga gustong magbigay-galang sa yumaong mahal sa buhay sa pamamagitan ng iniakmang funeral na kinabibilangan din ng paghahanda sa lugar ng burol at mga serbisyo sa sementeryo.