Mga abiso ukol sa funeral

Nag-aasikaso kami ng pag-lay out, pag-print at pagpapaskil ng mga tradisyonal na Italian na poster ng funeral at mga abiso ukol sa pagluluksa sa lahat ng munisipyo sa Metropolitan City ng Milan.
  1. Home
  2. Serbysio
  3. Mga abiso ukol sa funeral

Mga poster ng funeral at abiso ng pagluluksa

Mga poster ng funeral at abiso ng pagluluksa

Nag-aalok kami ng mga serbisyo ng graphic design para sa pag-lay out at pag-print ng mga poster at abiso ukol sa pagluluksa sa tradisyonal na funeral sa Italy, alinsunod sa inyong mga kahilingan.

Pinamamahalaan namin ang administratibong proseso ng paghiling ng mga awtorisasyon para sa paglalathala at pagpapaskil ng mga abiso ukol sa pagluluksa sa mga board para sa abiso at sa mga partikular na espasyong ginawang available ng tinukoy na munisipyo.

Maaaring ipaskil ang mga poster at anunsyo sa pagluluksa sa mga partikular na espasyo at sa ilalim ng mga partikular na kundisyon na maaaring magkakaiba sa bawat munisipyo. Ipapaskil ng aming staff ang mga poster sa mga naaangkop na espasyo, gaya ng tinukoy ng mga munisipyo ng Metropolitan City ng Milan. Hindi maaaring magpaskil ng mga poster ng funeral sa lungsod ng Milan, dahil ipinagbabawal na ng pangasiwaan ng munisipyo ang pagsasagawa nito.

Ang mga abiso ukol sa funeral, at ang mga tradisyonal na Italian na poster na nag-aanunsyo sa pagpanaw ng mahal sa buhay, ay naglalayong magpabatid sa mas malawak na komunidad ng tungkol sa pagkawala ng mahal sa buhay, at upang mabigyan ang mga miyembro ng komunidad at mga kapitbahay ng pagkakataong madamayan ang pamilya sa pagluluksa sa panahon ng seremonya ng funeral. Bukod sa nakasaad ang pangalan at edad ng taong pumanaw, nakalagay din sa abiso ukol sa pagpanaw ang impormasyon tungkol sa oras, petsa at lokasyon ng seremonya ng funeral.

 

ANG AMING MGA ALOK

Basic na funeral

Basic na funeral

Mga pangunahing serbisyo na may makatuwirang presyo, upang magarantiya ang isang mapayapa, marangal at puno ng pagmamahal na pamamaalam sa yumaong mahal sa buhay.

Kumpletong funeral

Kumpletong funeral

Isang kumprehensibong serbisyo ng funeral na may kumpetitibong presyo, na kinabibilangan ng mga serbisyong gaya ng pagbibihis sa labi, mga dekorasyon, mga alay na bulaklak at mga post mortem na administratibong gawain.

Naka-personalize na funeral

Naka-personalize na funeral

Isang seremonya para sa mga gustong magbigay-galang sa yumaong mahal sa buhay sa pamamagitan ng iniangkop na funeral na may kasama ring paghahanda sa lugar ng burol at mga serbisyo sa sementeryo, gaya ng paghahanda sa libingan para sa interment o paggawa ng memorial plaque para sa entombment.