Lugar ng burol

Nag-aasikaso kami ng paghahanda sa lugar ng burol, kabilang ang anumang serbisyo sa bulaklak para sa huling araw, sa Milan at sa kalapit na lugar.

Paghahanda sa lugar ng burol

Ihahanda namin ang lugar ng burol sa Milan at sa kalapit na lugar.

Maaaring ihanda ang mga lugar ng burol sa mga tahanan, mga pasilidad sa pangangalagang pangkalusugan o nursing home, mga punerarya o pampubliko o pribadong silid na ginawa para sa ganoong layunin.

Ihahanda ng aming mga tagaayos ng dekorasyon ang lugar ng burol, at aasikasuhin nila ang bawat detalye upang magkaroon ng matiwasay at payapang kapaligiran, na naaangkop sa pagtanggap ng mga bisitang kaanak at kaibigan. Ang trabaho namin ay lumikha ng isang atmospera na may paggalang sa mga tradisyon, paniniwala at saloobin ng pamilya.

 

Maraming mapagpipiliang kagamitan para sa funeral ang aming mga funeral director para sa dekorasyon ng lugar ng burol. Maaari kaming maglagay ng mga karpet, kandelero, vase, lectern, easel, at anupamang kagamitan, gayundin ng mga crucifix o naaangkop na alternatibo para sa anupamang relihiyoso o sekular na kahilingan.

Ang lugar ng burol ay isang silid sa pag-alala kung saan maaari ninyong bisitahin ang inyong mahal sa buhay, kapag nais ninyo, sa panahon sa pagitan ng pagpanaw at paghahatid sa huling hantungan o cremation. Maaaring bumisita sa lugar ng burol ang mga kaanak at kaibigan, nang mag-isa o magkakasama, upang manalangin, magmuni-muni at magbigay ng kanilang paggalang sa huling pagkakataon sa kanilang mahal sa buhay.

 

ANG AMING MGA ALOK

Basic na funeral

Mga pangunahing serbisyo na may makatuwirang presyo, upang magarantiya ang isang mapayapa, marangal at puno ng pagmamahal na pamamaalam sa yumaong mahal sa buhay.

Kumpletong funeral

Isang kumprehensibong serbisyo ng funeral na may kumpetitibong presyo, na kinabibilangan ng mga serbisyong gaya ng pagbibihis sa labi, mga dekorasyon, mga alay na bulaklak at mga post mortem na administratibong gawain.

Naka-personalize na funeral

Isang seremonya para sa mga gustong magbigay-galang sa yumaong mahal sa buhay sa pamamagitan ng iniangkop na funeral na may kasama ring paghahanda sa lugar ng burol at mga serbisyo sa sementeryo, gaya ng paghahanda sa libingan para sa interment o paggawa ng memorial plaque para sa entombment.