Interment

Nag-aasikaso kami ng mga serbisyo ng interment, na may tradisyonal na paglilibing ng kabaong sa ilalim ng lupa.
  1. Home
  2. Serbysio
  3. Interment

Interment

IntermentSa Arimatea Nebulonghi, nag-aalok kami ng tulong at suporta para sa pangangasiwa ng lahat ng gawain sa organisasyon, burukrasya at sementeryo na nauugnay sa pagsasagawa ng funeral at paghahatid ng labi sa huling hantungan sa pamamagitan ng interment, kung saan tinitiyak ang isang propesyonal at marangal na serbisyo.

Kaugnay sa interment ang paglalagak ng kabaong na naglalaman ng labi ng yumaong mahal sa buhay sa ilalim ng lupa sa sementeryo.

Magkakaiba ang gastusin sa interment sa bawat lungsod at itinatakda ito ng munisipyo kung saan matatagpuan ang sementeryo. Halimbawa, ang gastusin sa interment sa mga sementeryo ng Milan ay €173.75.

Inirerekomenda ng Arimatea Nebulonghi ang isang simpleng kabaong para sa funeral na may interment. Gagamitin lang ang kabaong sa loob ng limitadong panahon. Sa Milan, halimbawa, iginagawad lang ang lupang libingan sa isang sementeryo sa lungsod sa loob ng sampung taon.

Aasikasuhin ng Arimatea Nebulonghi ang lahat ng kinakailangan para sa pamamahala ng lahat ng proseso sa burukrasya at papeles na nauugnay sa interment. Susundin ng aming sinanay na staff ang lahat ng kinakailangang administratibong gawain upang tiyakin na maililibing ang inyong mahal sa buhay sa napili ninyong sementeryo, sa lungsod ng Milan o sa kahit saan.

Aasikasuhin din ng aming staff ang paghahatid ng kabaong mula sa lugar ng seremonya ng funeral patungo sa napiling lokasyon para sa interment, ito man ay sa isang sementeryo sa Milan o sa alinmang iba pang lokasyon sa Italy o sa buong mundo. Ang mga kaanak ng mahal sa buhay na residente sa lungsod ng Milan, o pumanaw sa Milan, ay maaaring mag-apply para sa paglilibing sa alinmang sementeryo sa Milan, o humiling ng permit sa transportasyon patungo sa alinmang iba pang sementeryo sa labas ng lungsod.

Nangangasiwa rin ang Arimatea Nebulonghi ng mga aplikasyon para sa paglilibing sa mga nakalaang seksyon ng mga sementeryo na ginagamit para sa paglilibing ng mga taong kabilang sa mga partikular na panrelihiyong denominasyon o etnikong grupo, gayundin para sa mga pumanaw sa mga partikular na sitwasyon. Halimbawa, mayroong mga seksyon para sa Jew at Islam, gayundin ang mga seksyong nakalaan sa mga sundalo o sibilyang biktima sa panahon ng kapayapaan o digmaan, at sa mga biktima ng organisadong krimen.

 

Funeral at interment

Funeral na sinusundan ng paglilibing sa lupa sa mga munisipyo ng Milan at sa mga kalapit na lugar: huwag mag-atubiling TUMAWAG SA AMIN upang alamin ang higit pa tungkol sa serbisyong ito.

ANG AMING MGA ALOK

Basic na funeral

Basic na funeral

Mga pangunahing serbisyo na may makatuwirang presyo, upang magarantiya ang isang mapayapa, marangal at puno ng pagmamahal na pamamaalam sa yumaong mahal sa buhay.

Kumpletong funeral

Kumpletong funeral

Isang kumprehensibong serbisyo ng funeral na may kumpetitibong presyo, na kinabibilangan ng mga serbisyong gaya ng pagbibihis sa labi, mga dekorasyon, mga alay na bulaklak at mga post mortem na administratibong gawain.

Naka-personalize na funeral

Naka-personalize na funeral

Isang seremonya para sa mga gustong magbigay-galang sa yumaong mahal sa buhay sa pamamagitan ng iniangkop na funeral na may kasama ring paghahanda sa lugar ng burol at mga serbisyo sa sementeryo, gaya ng paghahanda sa libingan para sa interment o paggawa ng memorial plaque para sa entombment.