info@nebulonghi.it
Viale Monte Grappa, 2 Milano (Porta Nuova)
Via Alessandro Litta Modignani, 97 Milano
Tumutulong kaming mag-ayos ng mga seremonya sa pagpupugay sa mga yumao

Libing Nebulonghi

Sinasamahan namin ang inyong pamilya sa lahat ng yugto ng pag-aayos at pagsasagawa ng isang seremonyang magpupugay sa alaala ng inyong mahal sa buhay, na makakatulong sa inyong mahanap ang kapanatagan, sa hanay ng mga opsyong aangkop sa inyong kagustuhan at badyet. 

Kami ang naunang kumpanyang nag-alok ng mga pagpapalibing at serbisyo sa pagpapalibing sa Milan at sa mga karatig na lugar sa kontroladong presyo na itinatag ng munisipalidad.

Mga panukala

1. Kontroladong presyo na serbisyo
2. Naka-personalise na serbisyo
3. Exsklusibong serbisyo

Cremation

Matutulungan namin kayo sa pagsasaayos sa papeles na may kaugnayan sa isang kahilingan para sa cremation.

Bakit ninyo kailangang piliin ang Nebulonghi?

Sa panahong ito ng pagdadalamhati paglilingkuran namin kayo, upang tulungan kayong harapin ang lahat ng praktikal na aspetong lumalabas mula sa inyong kalagayan, dala-dala ang transparency at ang husay na nabuo sa mga dekada ng karanasan.
Paglilingkuran kayo ng aming mga tauhan sa lahat ng yugto ng pag-aayos ng libing, para sa tulong na legal at sa social security, at upang gabayan kayo sa anumang mga piskal at bureaucratic na obligasyon.

Mga pahayag ng mga taong gumamit ng aming mga serbisyo

Nag-aayos na kami ng serbisyo sa pagpapalibing simula noong 1968, na tumatakbo bilang isang Punerarya para sa lungsod at probinsya ng Milan at sa mas malawak na rehiyon ng Lombardy. Ang Nebulonghi ay hindi isang simpleng ahensya sa mga serbisyo sa pagpapalibing, kundi isang Punerarya, na mayroong sarili nitong mga tauhan at mga sasakyan. Mayroong apat na sangay ang Nebulonghi sa Milan, pati na rin ang isang depositoryo ng mga sasakyan at kagamitan. Nagbibigay-daan ang imprastrakturang itong tiyakin ang kalidad ng serbisyo, habang napapanatili ang mga gastos sa mababang halaga.

Paano makipag-ugnayan sa amin

Makipag-ugnayan sa amin sa  02 66222895, dalawapu’t apat na oras isang araw, pitong araw isang linggo, o pagpadala ng email sa info@nebulonghi.it