info@nebulonghi.it
Viale Monte Grappa, 2 Milano (Porta Nuova)
Via Alessandro Litta Modignani, 97 Milano

Obitwaryo

Ang mga obitwaryo ay mga anunsyo ng libing, na may iba’t ibang haba, na nakalathala sa mga pahayagan at magazine. Kasama ng mga ito ang pagkakakilanlan ng yumao, ang oras at petsa ng pagkamatay, at ang mga pangalan ng mga taong nagpalagay ng anunsyo. Sa lungsod ng Milan ang paglalathala ng mga abiso sa pagkamatay sa mga pambansang pahayagan ay napakakaraniwan, dahil hindi pinapahintulutan sa ngayon ng lungsod ang pagpapaskil ng mga abiso sa pagkamatay sa mga pampublikong lansangan, katulad ng nakaugalian sa maraming Italian na lungsod.


Maaaring isulat ang obitwaryo ng mga kamag-anak ng yumao. Inilalathala ito upang ipagbigay-alam ang pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay sa pinakamaraming posibleng tao nang mabilis hangga’t maaari, at upang ipaalam sa kanila kung kailan at saan gaganapin ang serbisyo sa libing.


Pati na rin ang kapamilya ng yumao, kaibigan at kakilala ay maaaring maglagay ng mga obitwaryo sa mga pahayagan. Sa kaso ng huli, ang layunin ng obitwaryo ay upang ipahayag ang pakikiramay sa mga naulila. Pareho ang tungkulin na ginagampanan ng obitwaryo sa isang liham ng pakikiramay, habang isang pampublikong pagpapahayag ng kanilang pagmamahal para sa yumao at kanilang pag-agapay para sa naulilang pamilya.


Maaaring bayaran ang obitwaryo nang direkta ng pamilya ng yumao. Nag-aalok ang karamihan sa mga pambansang pahayagan ng binabayarang serbisyo sa obitwaryo, at makapagbibigay ng impormasyon sa pagdedetalye kung paano makakabili ng espasyo at kung magkano ang halaga ng serbisyo. Kung hindi naman, ang proseso ng paglalagay sa obitwaryo para sa Milan at sa karatig na lugar ay maaaring ipagkatiwala sa aming kumpanya. Sa kaso ng huli, sisingilin lang ng Nebulonghi ang halaga ng pagbili sa espasyo sa pahayagan, tulad ng nakasulat sa invoice na ibinigay ng pahayagan kung saan nailathala ang obitwaryo.
Para sa lungsod ng Milan, ang pahayagan na pinakamadalas na ginagamit para sa mga serbisyo sa obitwaryo ay ang Corriere della Sera. Ang nakadetalyeng impormasyon patungkol sa mga paraan ng pagbabayad at mga kapaki-pakinabang na contact ay matatagpuan sa http://necrologi.corriere.it/. Kasama sa iba pang mga pambansang pahayagan na naglalathala ng mga obitwaryo ay ang La Repubblica at La Stampa.


Ang mga pamamaraan na dapat sundin para sa pagbili at paglathala ng isang obitwaryo sa Milan at sa karatig na lugar ay maaaring magkakaiba depende sa pahayagan at sa serbisyo na isinasaalang-alang. Sa pangkalahatan, ang obitwaryo ay binibili bago ang 6:00 pm dalawang araw bago ang petsa ng libing. Halimbawa, kung ang libing ay gaganapin sa ika-4 ng Oktubre dapat mabili ang obitwaryo bago ang 6:00 pm sa ika-2 ng Oktubre, para sa pagkakalathala sa seksyon ng obitwaryo ng pahayagang iyon sa ika-3 ng Oktubre. Ang mismong obitwaryo ay dapat maisulat nang may karapat-dapat na ingat at atensyon, na pumapabor sa isang malumanay na tono (na hindi nagiging malamig o malayo, dahil sa personal na katangian nito at sa mensahe ng pagkawala nito) na sumasalamin sa personalidad at paniniwala ng yumao.