info@nebulonghi.it
Viale Monte Grappa, 2 Milano (Porta Nuova)
Via Alessandro Litta Modignani, 97 Milano

Pagsulat ng isang liham ng pakikiramay

Ang pagsulat ng liham ng pakikiramay ay isang malawakang gawain sa pagkakataon ng pagkamatay ng isang taong malapit sa iyo, sila man ay isang kamag-anak, isang kaibigan, o isang katrabaho.
Ang mga liham at mensahe ng pakikiramay ay gumaganap sa isang partikular na layunin, na pagpapabatid ng mensahe ng pakikiramay sa mga miyembro ng pamilya ng minamahal na yumao, pagpapahayag ng pagiging malapit, katatagan at pakikiisa sa pagkalawa, gamit ang yakap ng mga ilang salitang naisulat galing sa puso.
Ang liham ng pakikiramay ay dapat maikli, palaging matapat at nakaangkop sa partikular na kaganapan.
Makakapagbigay ng ginhawa sa mga miyembro ng pamilya ng minamahal na yumao ang paglalahad ng iyong nararamdaman nang may katapatan.
 Ang pagsasabi na ikaw ay naroon upang magbigay ng praktikal na tulong kung kinakailangan ay isang pagpapahayag na lubos na ikalulugod sa sandali ng sakit at pagkalito.
Kung napili ang mga dati nang nakaimprenta na kard ng pakikiramay, palaging magandang ideya na magdagdag ng kataga o isang personal na pagtingin na nakasulat kamay.