info@nebulonghi.it
Viale Monte Grappa, 2 Milano (Porta Nuova)
Via Alessandro Litta Modignani, 97 Milano

Foreigner sa italy

  Mga foreigner sa italy

  Taglay ng aming kumpanya ang karanasan at kagalingan na kinakailangan upang makabuo ng pakikipag-ugnayan sa mga kinatawan ng lahat ng embahada at kons ulado sa Italy.
  Sa pagkakataon ng pagkamatay ng isang mamamayan ng ibang bansa sa Italy, madaliang makikipag-ugnayan ang aming tauhan sa embahada ng bansang pinanggalingan ng yumao upang maihanda ang lahat ng kinakailangang mga dokumento.
  Sinumang mamamayan ng ibang bansa sa Italy ay malayang magpasyang ilibing ang kanilang mahal sa buhay sa Italy o upang i-repatriate ang mga labi. Anuman ang iyong pasya, nandoon kami upang tulungan kayo sa pagtitipon at pagsasaayos sa mga kinakailangan na pang-embahada at pang-munispal na papeles.
  Tutulungan din namin kayong mag-ayos sa seremonya sa pagpapalibong na alinsunod sa mga kaugalian, tradisyon at relihiyon ng inyong pamilya.
  Sa dulo seremonya sa pagpapalibing ang inyong mahal sa buhay ay sasamahan sa lugar ng paglilibingan o cremation o, sa kaso ng repatriation, sa paliparan.
  Hindi maglalapat ang Nebulonghi ng anumang karagdagang gastos sa presyo ng paglipat ng eroplano: samakatwid, bibigyan namin kayo ng invoice maliban sa halaga ng tiket.
  Sa kaso ng pagre-repatriate sa labi sa bansang pinaggalingan, tutulungan namin kayong makipag-ugnayan sa isang Punerarya upang tanggapin ang labi sa pagdating nito.
  Gusto naming paalalahanan pa kayong ang cremation ay maaaring isagawa sa Italy. Kung kasunod ng cremation gusto ninyong i-repatriate ang na-cremate na mga labi, maaaring dalhin ang urn sa pamamagitan ng eroplano bilang isang hand luggage.