info@nebulonghi.it
Viale Monte Grappa, 2 Milano (Porta Nuova)
Via Alessandro Litta Modignani, 97 Milano

Pag-aangkop sa silid sa pagbisita at pagpapalibing

Ang silid sa pagbisita ay ang silid kung saan nakahimay ang labi bago ang libing at ang kasunod na pagpapalibing o cremation. Sa Italian tinatawag itong camera ardente, o "nag-aapoy na silid", na hango ang pangalan mula sa isang matandang ritwal ng pagpapanatiling nakasindi ng isang sulo sa kwarto kung saan ang nakahimlay ang katawang tao ng yumao bago ang libing. Maaaring matagpuan ang silid sa pagbisita sa isang pribadong tirahan, sa isang pambubliko o pribadong ospital, o sa isang istrakturang espesyal na nakadisenyo para sa layuning ito, gaya ng isang punerarya.
Tumutupad ang silid sa pagbisita ng isang napakahalagang tungkulin: isa itong lugar na nakalaan sa dasal at meditasyon sa bahagi ng mga nagluluksa, na binibigyan ng pagkakataong sabihin ang kanilang mga pamamaalam sa yumao bago ang libing. Mahalagang nakaayos ang silid na mayroong malaking atensyon sa detalye, upang makagawa ng isang mapagpasya, kapaligiran ng meditasyon na magbibigay-daan sa mga miyembro ng pamilya, kamag-anak at kaibigan na mabigay-pugay sa kanilang mahal sa buhay upang maproseso ang nakararamdaman nilang pagkawala.
Sa pag-aayos ng silid sa pagbisita gumagamit kami ng mga kasangkapang partikular na nakadisenyo para sa layuning ito. Ang mga sumusunod ay kasama sa mga elemento na kadalasang bumubuo sa mga kasangkapan:
- Mga screen na tela, upang tabingan ang mga pader ng silid at itago ang mga orihinal na kasangkapan, upang makagawa ng isang malapit sa puso na kapaligiran na mas angkop para sa kasalukuyang layunin ng silid.
- Isang lamesa kung saan nakalagay ang kabaong
- Mga pagsasaayos ng bulaklak, mga panglamay na dekorasyon at mga halaman
- Iba pang panglamay na kagamitan, gaya ng mga krus, carpet, chandelier, patungan ng aklat at mga pangrelihiyon na backdrop kung naaangkop
Sa panahon ng pagluluksa sunod sa pagkamatay ng isang mahal sa buhay maaaring maging mabigat para sa mga kamag-anak ng yumao na asikauhin ang mga praktikal na tungkuling may kaugnayan sa pagluluksa nang may kinakailangang pag-iingat, at kasama na sa mga ito ang iba't ibang yugtong kasama sa paghahanda sa silid sa pagbisita. Ito ay isa pang dahilan kung bakit ang tungkulin ng pagsasaayos sa silid sa pagbisita ay karaniwang ipinagkakatiwala sa punerarya: kaya nila itong asikasuhin kasabay ng iba pang mga teknikal, praktikal at administratibong pamamaraan na kinakailangan sa pagsasaayos ng seremonya sa libing.
Inaalok ng Nebulonghi ang karanasan nito sa paghahanda ng silid sa pagbisita, ito man ay isang pribadong tirahan, isang ospital, o isang pampubliko o pribadong pasilidad sa pangangalagang pangkalusugan, na gumagamit ng mga kasangkapan na panglamay na pinapanatili sa uri ng pagpapalibing na napili, at sa mga kahilingan ng mga kamag-anak o ng yumao. Sa aming kabuuang serbisyo, ang paghahanda ng silid sa pagbisita ay sumusunod sa mga tradisyon, paniniwala at panlasa ng pamilya, upang tiyakin ang pagkagawa ng isang malapit sa pusong kapaligiran upang magbigay-pugay sa alaala ng inyong mahal sa buhay.