info@nebulonghi.it
Viale Monte Grappa, 2 Milano (Porta Nuova)
Via Alessandro Litta Modignani, 97 Milano

Bakit ninyo kami pipilin

Makakasama ninyo kami sa bawat hakbang, na mayroong transparency, katapatan at karanasan. Kasama ang inyong pamilya, aayusin namin ang isang seremonyang gagalang sa pagpapahalaga at sensibilidad ng inyong pamilya, na nakaangkop upang matugunan ang inyong mga kagustuhan at inyong badyet. Aakunin ng aming staff ang pananagutan para sa anumang mga praktikal at administratibong pamamaraan, gagabayan kayo nang may pagpapasya sa lahat ng yugto ng pag-aayos sa pagpapalibing.

Ang aming mga pagpapahalaga

Transparency at katapatan

Iniaalok namin ang aming mga serbisyo nang malinaw at kumprehensibo, pareho pagdating sa nilalaman at pagdating sa halaga.

 

Paggalang sa pagkakaiba-iba

Nagsasaayos kami ng mga seremonya sa pagpapalibing na gumagalang sa pagpapahalaga, kasaysayan, relihiyon at sensibilidad ng bawat pamilya.

Patuloy na       pagpapahusay

Patuloy kaming nagsusumikap na mapasuhay at matuto mula sa aming karanasan, upang makapag-alok ng serbisyong kailanman ay makakatugon sa pangangailangan ng mga pamilya.