info@nebulonghi.it
Viale Monte Grappa, 2 Milano (Porta Nuova)
Via Alessandro Litta Modignani, 97 Milano

Legal na tulong at social security

Ang mga hirap ng aktibidad na legal at pananalapi na kailangang isagawa pagkatapos ng pagkamatay ay nangangailangan ng yaman ng karanasan at may kasamang malaking bilang ng mga propesyunal.
Para sa dahilang ito gumawa kami ng isang network ng mga propesyonal na magbibigay sa inyo ng lahat ng impormasyong kailangan inyo, at sasama sa inyo sa bawat hakbang upang tiyaking naisasagawa ang lahat sa matipid at mapagpasyang pamamaraan para sa inyong pamilya.

 

 

Mana

Maaari kayong tulungan ng aming mga tagapayo sa lahat ng yugto ng pamamaraan na kasama sa mana kasunod ng pagkamatay

 

Insurance sa Pagpapalibing

Ang layunin ng insurance sa pagpapalibing ay upang masiguro, sa pamamagitan ng kasunduan ng isang polisiya sa basic life-insurance, ang pangkalahatang saklaw ng gastos sa pagpapalibing. Nag-aalok ang uring ito ng insurance ng pagkakatipid sa mga gastos sa pagpapalibing dahil pumoprotekta ito laban sa anumang pagtataas sa halaga sa paglipas ng panahon kasunod sa pagpapalabas sa insurance.
Karaniwan na sa Estados Unidos ang Insurance sa Pagpapalibing at sa ilang European na bansa, kasama na ang Spain, France at mga bansa sa hilagang Europe.

 

Makipag-ugnayan sa amin para sa isang pangkalahatang-pagtingin ng serbisyo.