info@nebulonghi.it
Viale Monte Grappa, 2 Milano (Porta Nuova)
Via Alessandro Litta Modignani, 97 Milano

The Nebulonghi funeral service

Kailangang gumawa ng mga pamilya ng mga sandali upang maghilom kapag sila ay naghihinagpis, upang muling mapagtibay ang halaga isang maayos na buhay, upang magnilay sa mga pinagbabahagiang ugnayan at upang magsimulang muling buuin ang emosyonal na katatagan. Narito kami upang tulungan kayong magpasya sa pinakamahusay na paraan upang bigyang-pugay ang inyong mahal sa buhay sa pamamagitan ng pag-aayos ng isang tradisyonal o isang naka-personalise na serbisyo sa pagpapalibing.

 

Ang serbisyo sa pagpapalibing

Ito man ay isang relihiyoso o sekular na serbisyo, narito kami upang tulungan kayong planuhin ang bawat detalye upang tiyaking sumasalamin sa iyong mga kahilingan ang serbisyo, at na ito ay isinagawa nang may dignidad na naaangkop sa okasyon.
Ang serbisyo sa pagpapalibing ay nagsisimula sa sandaling sumakabilang-buhay ang inyong mahal sa buhay at may kasamang iba't ibang yugto:

1.Pagbibihis

Ang ritwal ng pagbibihis sa yumao ay nag-uugat pa sa sinaunang panahon. Maaari ninyong isagawa sa inyong sarili ang ritwal na ito, o maaari ninyong hilingin sa aming mag-asikaso para rito. Sa kaso ng huli maiaalok namin ang aming karanasan sa paghahanda ng labi, na mayroong lahat ng karapat-dapat na dignidad, para sa pagbisita ng mga kapamilya at kaibigan.

2. Pag-eembalsamo at Cosmetology

Ihahanda namin ang iyong yumaong mahal sa buhay na mayroong natural na hitsura; tumutulong ang mga pamamaraan sa pag-eembalsamo na muling ibalik ang may dignidad na hitsura sa isang tao, inihahanda ang labi para sa mga pagbisita mula sa mga malalapit sa kanila at minamahal nila. Ang mga treatment sa cosmetology ay maaaring isagawa sa anumang kalagayan, ngunit partikular na inirerekomensda ang mga ito sa mga kaso kung saan nagdulot ang kamatayan ng kapansin-pansing epekto sa mukha at katawan ng yumao. Para sa higit pang impormasyon bisitahin ang mga website ng Istituto Istituto Nazionale di Tanatoprassi at ng Istituto Francese di Tanatoprassi

 

3. Pag-aayos sa silid sa pagbisita

Ang silid kung saan ilalagak sa katahimikan ang iyong minamahal na yumao hangang sa paglibing ay maaaring ilagay sa isang pribadong tirahan o sa isang istrakturang itinalaga para sa mabilisang dahilan na ito. Maaaring bumisita ang mga kaibigan at kapamilya sa yumao sa silid na ito.
Alinsunod sa mga kahilingan ng pamilya maaari naming ayusin ang silid gamit ang mga tela, ilaw, upuan at anumang iba pang kailangan upang makatulong na gumawa ng isang kapaligiran ng meditasyon at pagninilay sa panahon ng pagbisita.

4. Pagsasaayos

Sa iyong pagpapahintulot maaari kaming makipag-ugnayan sa civic at relihiyosong kinauukulan upang ayusin ang mga oras, lugar at paraan ng pagsasagawa sa lamay at ang kasunod na paglibing.

5. Paghahatid

Sasamahan ng aming mga tauhan at mga sasakyan ang inyong minamahal na yumao mula sa lugar ng kamatayan patungo sa silid sa pagbisita, mula doon patungo sa lugar kung saan gaganapin ang serbisyo sa lamay, at pang huli sa simenteryo kung saan ninyo napagpasyahang ilibing sila.
Sa iyong kahilingan maaari rin kaming magbigay ng paran ng paghahatid (mga bus at kotse) para sa sinumang iba pang gustong makiisa sa seremonya ng libing.

6. Pagtatapos

Nagtatapos ang seremonya sa isang libing sa loob ng simenteryong inyong napili para sa interment o entombment. Kung hindi man, ang labi ng iyong minamahal na yumao ay ike-cremate at ang kanilang mga abo ay ilalagak sa simenteryo, ipagkakatiwala sa pamilya, o isasaboy, ayon sa nauukol na mga regulasyon.