info@nebulonghi.it
Viale Monte Grappa, 2 Milano (Porta Nuova)
Via Alessandro Litta Modignani, 97 Milano

Mga madalas itanong (FAQ)

Tanong: Ano ang kailangan kong gawin sa sandali ng kamatayan?
Sagot: Itabi sa iyong pangangalaga ang mga identity card at mga numero ng social security para sa yumao at para sa inyong sarili, pagkatapos ay makipag-ugnayan sa doktor ng inyong pamilya para sa opisyal na pag-verify ng kamatayan. Makipag-ugnayan sa kumpanya sa serbisyo sa pagpapalibing sa lalong madaling panahon para sa lahat ng kasunod na mga yugto. Lubos na inirerekomenda na magkaroon ng kaibigan sa inyong tabi sa lahat ng oras, para sa parehong praktikal at emosyonal na suporta.

 

Tanong: Legal ba para sa isang tao, sa isang pasilidad sa pangangalagang pangkalusugan o pampublikong lugar, at nang wala kong mabilisang kahilingan, na magpanukala ng isang kumpanya ng serbisyo sa pagpapalibing sa aking pamilya?
Sagot: Hindi, ito ay hindi legal. Inilalahad ng batas na ang pamilya ang dapat tumawag sa isang partikular na kumpanya sa kanilang sariling kagusuthan. Tahasang ipinagbabawal ng batas ang pagkuha ng mga serbisyo sa paglilibing sa loob ng mga pasilidad sa pangangalagang pangkalusugan o sa mga pampublikong lugar (rehiyonal na regulasyon artikulo 31 at 33, Nob 9 2004)


Tanong: Legal ba para sa isang nurse o doktor o iba pang pagksa na magmungkahi, nang wala ang aking mabilisang kahilingan, ng isang kumpanya ng serbisyo sa pagpapalibing na maaari kong tawagan?
Sagot: Hindi, ito ay hindi legal. Inilalahad ng batas na ang pamilya ang dapat tumawag sa isang partikular na kumpanya sa kanilang sariling kagusuthan. Tahasang ipinagbabawal ng batas ang pagkuha ng mga serbisyo sa paglilibing sa loob ng mga pasilidad sa pangangalagang pangkalusugan o sa mga pampublikong lugar (rehiyonal na regulasyon artikulo 31 at 33, Nob 9 2004)

 

Tanong: Mayroon bang buwis o tungkulin sa mga serbisyo sa pagpapalibing?
Sagot: Depende ito sa lokal na munisipalidad.

 

Tanong: Gusto ng aking mahal sa buhay na ma-cremate. Paano ko gagalangin ang kanilang pasya?
Sagot: Mayroong dalawang opsyon. Maaaring nag-iwan ang iyong mahal sa buhay ng isang nakasulat na kahilingan na ma-cremate, o maaari ka naming samahan sa naangkop na mga pampublikong tanggapan upang tuparin ang mga kahilingan ng yumao.

 

Tanong: Maaari ko bang ilibing ang aking mahal sa buhay mula sa ibang simenteryo papunta sa simenteryo ng kanilang bayang tinitirhan (halimbawa, sa bansang kanilang pinanggalingan, o sa bayan kung saan naninirahan ang kanilang mga kamag-anak, at iba pa)?
Sagot: Oo, ito ay posible, ngunit alinsunod lang sa mga regulasyon ng indibidwal na kinauukulan ng munisipalidad. Ipinapayo naming makipag-ugnayan sa amin upang magkasama nating matugunan ang isyung ito.

 

Tanong: Maaari bang ipagkatiwala ang mga abo sa mga kamag-anak?
Sagot: Oo, ito ay posible. Makipag-ugnayan sa amin para sa address ng mga pampublikong tanggapan kung saan makakakuha kayo ng kinakailangang pagpapahintulot.

 

Tanong: Maaari bang isaboy ang mga abo?
Sagot: Oo, ito ay posible sa ilalim ng mga partikular na regulasyon, na iba-iba sa mga rehiyon sa rehiyon. Makipag-ugnayan sa amin para sa address ng mga pampublikong tanggapan kung saan makakakuha kayo ng kinakailangang pagpapahintulot.


Tanong: Posible bang ilagi ang yumao sa tahanan, kung maaari, gaano katagal?
Sagot: Oo, ito ay posible, hanggang sa mismong seremonya ng paglilibing. Makipag-ugnayan sa amin para sa tulong sa pagsasaayos sa silid sa paraan na pinakanaaangkop para sa inyong mga pangangailangan at kalagayan.