info@nebulonghi.it
Viale Monte Grappa, 2 Milano (Porta Nuova)
Via Alessandro Litta Modignani, 97 Milano

Mga abiso sa pagkamatay, obitwaryo at mga abiso sa pagpapalibing

Ang mga abiso sa pagpapalibing, at ang mga tradisyonal na Italian na paskil na nag-aanunsyo ng isang kamatayan ay malaki ang ginagampanang papel sa mga araw na kasunod ng pagkamatay. Ang layunin ng mga ito ay upang ipaaalam sa mas malawak na komunidad ang pagkawala ng isang mahal sa buhay, at upang ibigay sa mga miyembro ng komunidad at kapit-bahay ang pagkakataon ng pakikiisa sa pamilya sa pagluluksa sa panahon ng seremonya ng libing.
Pati na rin ang paglalagay sa pangalan at edad ng taong sumakabilang buhay, nagbibigay ang abiso sa pagkamatay ng detalyadong impormasyon tungkol sa petsa at lokasyon ng seremonya ng libing. Maaaring ipaskil ang mga abiso at anunsyo sa pagkamatay sa mga partikular na lugar at alinsunod sa isang partikular na pamamaraan, na maaaring mag-iba-iba depende sa munisipalidad na iyon: tinutulungan ng mga rehistradong Punerarya at ahensya ang kanilang mga customer tuntunin ang kumplikadong mga bureaucratic at administratibong pamamaraaang kinakailangan para sa pag-iimprenta at pagpapaskil ng mga abiso ng pagkamatay.
Ipinagbabawal sa kasalukuyan ng mga munisipal na kinauukulan ng Milan ang pagpapaskil ng mga abiso sa pagpapalibing sa mga lansangan ng lungsod. Gayunpaman, pinapayagan ng iba pang mga bayan at lungsod sa probinsya ng Milan ang pagpapaskil ng mga abiso sa pagpapalibing sa mga partikular na lugar na itinayo ng lokal na munisipal na kinauukulang iyon.
Makakapagbibigay ng suporta ang Nebulonghi Funeral Parlour sa pamilya sa pagdidisenyo, pag-iimprenta at pagpapaskil sa mga anunsyo at abiso sa pagpapalibing. Ang nilalaman ng abiso, pareho pagdating sa mga larawan at teksto, ay buong-buong nakasalalay sa indibidwal na pamilya, at nakadepende sa mga sensibilidad ng pamilya ng yumao. Ang aming mga tauhan ay paglilikuran kayo upang magbigay ng gabay sa kung anong impormasyon ang isasama sa mga abiso at upang magbigay ng payo sa pinakanaaangkop na layout.
Tutulungan kayo ng Nebulonghi sa buong proseso, mula sa pagkuha ng mga kinakailangang pahintulot para sa paglalathala ng mga abiso sa mga lupon ng munisipal na abiso, sa pagpapaskil sa mga abiso (sa mga munisipalidad na pinapahintulutan ang gawain). Bukod pa rito, iniaalok ng Nebulonghi ang yaman ng karanasan nito upang suportahan ang pamilya sa paglalathala ng mga obitwaryo at anunsyo sa pagpapalibing sa mga pangunahing lokal at pambansang pahayagan.