info@nebulonghi.it
Viale Monte Grappa, 2 Milano (Porta Nuova)
Via Alessandro Litta Modignani, 97 Milano

Mga abiso ng pasasalamat sa pakikiramay

Ang mga abiso sa pasasalamat sa pakikiramay ay mga mensahe na ipinapadala ng mga miyembro ng pamilya ng yumao sa mga kamag-anak at malapit na kaibigang nakiisa sa kanilang pagdadalamhati sa mahirap na panahon ng pagluluksa. Ang mga abiso ng pasasalamat ay maaaring ipadala nang personal o ipadala sa pamamagitan ng telegrama, kard o mga bulaklak.
Sa paggawa ng kard ng pasasalamat, isang magandang ideya na ipaalala sa tatanggap ng mensahe kung gaano sila naging mahalaga sa buhay ng yumao at ipahayag, sa mga simpleng salita ang pasasalamat para sa kanilang suporta sa isang mahirap na panahon.
Kapag naisiulat na, dapat ilagay sa mga envelope at ipadala sa mga recipient ang mga kard na nagpapasalamat sa mga tao sa kanilang pakikiramay. Maaaring maging kapaki-pakinabang na gumawa ng kumpletong listahan ng mga pangalan at address ng mga tatanggap ng mga abiso ng pagpapasalamat bago ipadala ang mga ito, upang mapamahalaan ang mga mensahe sa isang maayos na paraan, nang sa gayon ay maiiwasan ang anumang pagkakamali o pagkalimot.
Ang mga kard ng pasasalamat ay dapat maipadala sa loob ng dalawang linggo ng libing upang mapasalamatan lahat ng nakiisa sa pagluluksa sa lalong madaling panahon.