info@nebulonghi.it
Viale Monte Grappa, 2 Milano (Porta Nuova)
Via Alessandro Litta Modignani, 97 Milano

Magkano ang halaga ng isang pagpapalibing?

Ang halaga ng isang pagpapalibing ay depende sa iba’t ibang malinaw na nakahanda nang mga salik.
Ang halaga ng pag-aayos ng isang pagpapalibing ay depende sa halagang may kaugnayan sa uri ng kabaong na napili at mga accessory ng kabaong; ang pagkakaiba sa halaga sa pagitan ng isang kabaong sa mamahaling kahoy at sa isang mas simpleng kabaong ay maaaring maging malaki. Ang mga pangunahing serbisyong ibinibigay ng punerarya ay maaaring ding magkaroon ng pagkakaiba sa pangkalahatang halaga, gaya ng koleksyon at paglilipat sa morge, mga serbisyong pangangalaga, pangangasiwa, pag-aayos ng serbisyo sa pagpapalibing, at iba pa. Ang iba’t ibang uri ng pagpapalibing (interment, entombment o cremation) ay nagkakaroon din ng iba’t ibang halaga: ang entombment ay kadalasang mas mahal kaysa sa interment o cremation.
Mayroong mga karagdagang gastos na may kaugnayan sa kondisyon ng iba pang mga serbisyo na kadalasang bahagi ng mga ritwal at kaugalian ng isang serbisyo sa pagpapalibing, gaya ng pag-aayos ng bulaklak, pagsasaayos ng silid sa pagbisita, serbisyo sa cosmetology, pagbibihis sa yumao, mga obitwaryo, mga pag-alala at mga abiso sa pagkamatay.
Sa kaso ng cremation ang kabuuang halaga ay depende rin sa lokasyon kung saan magaganap ang cremation, ang uri ng paglalagakang napili (ipinagkatiwala sa mga miyembro ng pamilya, isasaboy, itatabi sa isang nitso sa simenteryo), at pati na rin ang uri ng lagayan para sa mga abo.
Mahalagang bigyang-diin na, sa pangkalahatan, hindi kasama sa ibinigay na halaga ng mga punerarya ang mga munisipal na singil, gaya ng lugar ng mga singil sa paglilibingan (cell, range o nitso), singil sa opisyal na dokumentasyon at singil sa pagpaparehistro. Ang mga uri ng halagang ito ay maaaring malawakang iba’t iba, at depende sa munisipal na kinauukulang iyon, sa simenteryo kung saan magaganap ang pagpapalibing, at sa uri ng libing na napagpasyahan para sa inyong mahal sa buhay. Halimbawa, sa Milan ang mga halaga para sa pagbibigay ng isang lugar sa simenteryo na Monumentale ay ibang iba sa mga halaga sa mga simenteryo na Maggiore o Lambrate. Sa loob ng parehong simenteryo maaaring mayroon ding malawak na hanay ng halaga depende sa lokasyon ng paglilibingan: halimbawa, ang presyo ng isang espasyo sa mas mababang hilera ay mas mataas kaysa sa presyo ng isang espasyo na naaabot lang gamit ang isang hagdanan. Ang Nebulonghi, alinsunod sa mga prinsipyo nito ng transparency, ay isinasama ang mga pamilya para sa ganitong mga uri ng paggasta sa halaga ng presyo (ibig sabihin, sa parehong presyong binayaran sa mga munisipal na kinauukulan, na walang dagdag sa singil). Ipinapakita namin ang invoice na ipinakita sa amin ng munisipalidad sa pamilya alang-alang sa transparency.
Ang isang punerarya, sa aming opinyon, ay dapat maobligang malinaw na tukuyin ang halaga ng pagpapalibing, at ang kabuuan ng mga karagdagang gastos na nagkaroon ang punerarya upang mapanatili ang account ng kliyente, at magbigay ng mga makabuluhang dokumento upang mabigyang-katwiran ang mga karagdagang gastusing iyon. Kasama sa huling kategoryang ito ang lahat ng nabanggit na gastos gaya ng mga munisipal na singil (pagbili ng tomb o grave, pagbubukas ng tomb o grave, at iba pa), mga gastos na sumasaklaw sa cremation, at iba pa.
Dapat ding magbigay ang punerarya sa kanilang mga kliyente ng isang nakasulat na nakadetalyeng pagtatantya, kasama ang lahat ng mga gastos sa pagsasaayos ng pagpapalibing, tinutukoy kung anong mga serbisyo ang kasama sa presyo at kung ano ang mga hindi. Mag-ingat sa mga hindi tiyak na pagtatantya na maaaring hindi malinaw, o maaari ding nakalimutang tukuyin kung anong mga serbisyo ang mga kasama sa presyo at ano ang mga hindi kasama.
Sa pagkakumpleto ng serbisyo, obligado ang puneraryang magbigay ng piskal na resibo o invoice para sa gastos ng ibinigay na serbisyo. Ang mga gastos na may kaugnayan sa isang sebisyo sa pagpapalibing ay hindi saklaw mula sa VAT, at maaaring mabawas mula sa iyong tax return, hanggang sa pinakamataas na itinakda ng batas.
Palaging magandang ideya na mag-ingat sa mga ahensya at kumpanya sa pagpapalibing na nag-a-advertise sa napakababang presyo at, higit sa lahat, na hindi nag-aalok ng sa kanilang mga customer ng kinakailangang transparency; at ang kakulangan ng transparency at ang kitang kitang mababang presyo ay maaaring magtago ng mga hindi maayos na serbisyo o kasunod na mga hindi inaasahang karagdagang gastusin.
Ipinagmamalaki ng Nebulonghi ang reputasyon nito para sa kahusayan, at patuloy na nagtatrabaho alinsunod sa mga pagtataguyod na prinsipyo ng transparency, katapatan, at paggalang sa pagkakaiba-iba: naniniwala kami na ang tatlong prinsipyong ito ay ang mga sandigan kung saan kami bumubuo ng mga ugnayan ng pagtitiwala sa aming mga pamilya. Kung gayon, ang aming mga panukala ay transparent at malinaw, at ang mismong serbisyo ay mahusay at sensitibo. Handang tumugon ang aming mga tauhan sa mga pangangailangan ng aming kliyente, at nandito upang patuloy na magbago at makiangkop upang mapahusay ang inaalok na serbisyo nang matugunan ang pangangailangan ng inyong pamilya.