info@nebulonghi.it
Viale Monte Grappa, 2 Milano (Porta Nuova)
Via Alessandro Litta Modignani, 97 Milano

Kapaki-pakinabang na impormasyon

Naglalaman ang seksyong ito ng malalimang artikulo tungkol sa ilang partikular na paksang may kaugnayan sa aming gawain.
Naniniwala kami na ang impormasyong ito ay kapaki-pakinabang para sa pagkatuto nang higit pa sa pag-aayos ng pagpapalibing, at makapagbibigay ng makabuluhang tulong sa pagpili ng mga pinakanaaangkop na serbisyo at pagpipilian upang bigyang-pugay ang alaala ng yumao, sa isang mahirap at masaleng panahon.

 • 1. Ang dapat gawin sa pagkakataon ng pagkamatay ng isang mahal sa buhay

  Depende kung nangyari ang pagkamatay sa isang pampublikong lugar, sa tahanan, sa isang pasilidad na pangkalusugan o sa ibang bansa ipinapayo namin sa inyong kumilos sa ganitong paraan…
 • 2. Magkano ang halaga ng isang pagpapalibing?

  Ang halaga ng isang pagpapalibing ay depende sa iba’t ibang malinaw na nakahanda nang mga salik.
  Ang halaga ng pag-aayos ng isang pagpapalibing ay depende sa halagang may kaugnayan sa uri ng kabaong na napili at mga accessory ng kabaong; ang pagkakaiba sa halaga sa pagitan ng isang kabaong sa mamahaling kahoy at sa isang mas simpleng kabaong ay maaaring maging malaki. 
 • 3. Pag-aangkop sa silid sa pagbisita at pagpapalibing

  Ang silid sa pagbisita ay ang silid kung saan nakahimay ang labi bago ang libing at ang kasunod na pagpapalibing o cremation. Sa Italian tinatawag itong camera ardente, o "nag-aapoy na silid", na hango ang pangalan mula sa isang matandang ritwal ng pagpapanatiling nakasindi ng isang sulo sa kwarto kung saan ang nakahimlay ang katawang tao ng yumao bago ang libing.
 • 4. Mga plaque, bato ng pag-alala at sining sa pagpapalibing

   
  Simula noong unang panahon ang tradisyon ng paggamit ng mga bato ng pag-alala at mga monumento sa libingan ay umiiral na sa mga tao sa iba't ibang kutura. Ginagamit ang mga ito upang gumawa ng pisikal na lugar kung saan ang alaala ng minamahal na yumao ay maaaring magunita at mabigyang-pugay.
 • 5. Paglilipat sa libing: mga sasakyan sa libing at pahintulot

  Ang funeral transport ay ang termino na pangkalahatang ginagamit upang ilarawan ang paglipat ng yumao mula sa lugar ng pagkamatay papunta sa lugar ng lamay. Ang isang mas mahigpit at kumprehensibong depinisyon ay ibinigay ng mga munisipal na regulasyon ng Mga Mortuary Officer ng Lungsod ng Milan, ayon dito, "kasama sa paglilipat sa libing ang pagdala ng labi, ng katawan ng tao, ng mga buto o na-cremate na labi, mula sa lugar ng pagkamatay at/o libing sa morge, sa serbisyo ng morge ng pasilidad na pangkalusugan, hanggang sa Punerarya, sa loob ng munisipalidad na ito o nagpapatungkol sa iba pang munisipalidad, sa mga serbisyo sa pag-alala, hanggang sa simenteryo, hanggang sa crematorium, kasama ng paglipat papunta at pabalik sa simbahan para sa mga serbisyong pangrelihiyon."
 • 6. Cremation, pagsasaboy ng abo at pagtatago ng mga abo

  Ang cremation ay isang ritwal sa pagpapalibing na ginagawa bilang kapalit sa interment at entombment. Binubuo ito ng pagsunog sa katawang tao ng mga labi ng yumao at pagtitipon sa mga lumabas na abo para sa paglalagay sa urn. Maaaring ilagay ang urn sa simenteryo, o sa tahanan ng pamilya ng yumao.
 • 7. Mga abiso sa pagkamatay, obitwaryo at mga abiso sa pagpapalibing

  Ang mga abiso sa pagpapalibing, at ang mga tradisyonal na Italian na paskil na nag-aanunsyo ng isang kamatayan ay malaki ang ginagampanang papel sa mga araw na kasunod ng pagkamatay
 • 8. Pagsulat ng isang liham ng pakikiramay

  Ang pagsulat ng liham ng pakikiramay ay isang malawakang gawain sa pagkakataon ng pagkamatay ng isang taong malapit sa iyo, sila man ay isang kamag-anak, isang kaibigan, o isang katrabaho.
 • 9. Mga abiso ng pasasalamat sa pakikiramay

  Ang mga abiso sa pasasalamat sa pakikiramay ay mga mensahe na ipinapadala ng mga miyembro ng pamilya ng yumao sa mga kamag-anak at malapit na kaibigang nakiisa sa kanilang pagdadalamhati sa mahirap na panahon ng pagluluksa. Ang mga abiso ng pasasalamat ay maaaring ipadala nang personal o ipadala sa pamamagitan ng telegrama, kard o mga bulaklak.
 • 10. Outlet: Mga pagpapalibing at Punerarya

   
  Ang salitang outlet ay hindi lang ginagamit upang pag-usapan ang isang lugar kung saan makahanap ng mga produkto sa pinababang presyo, ngunit sa mas pangkalahatan ay tumutukoy ito sa isang karanasan na may kakayahang tumugon sa mga pangangailangan ng mga kontemporaryong pamilyang naghahanap ng mga dekalidad na serbisyo at produkto sa isang makatwirang presyo.