info@nebulonghi.it
Viale Monte Grappa, 2 Milano (Porta Nuova)
Via Alessandro Litta Modignani, 97 Milano

Sa tahanan

Tumawag sa amin sa  02 66 222 895, magiging handa kaming sagutin ang inyong tawag dalawampu’t apat na oras isang araw, pitong araw isang linggo.

Habang hinihintay ninyo ang isa sa aming mga tauhan na dumating dala ang kinakailangang dokumentasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa doktor ng inyong pamilya para sa opisyal na pag-verify ng kamatayan. Kung wala ang doktor, at sa iyong kahilingan, maaari namin kayong idulog sa isang mapagkakatiwalaang doktor.

Panatilihin ang mga sumusunod sa iyong pangangalaga:

  • Ang identity card o passport at numero ng social security ng inyong minamahal na yumao.
  • Ang identity card o passport at numero ng social security ng isang kamag-anak, partner o kakilala.

Lubos na inirerekomenda, kung saan posible, na magkaroon ng kaibigan sa inyong tabi para sa parehong praktikal at emosyonal na supporta sa panahong ito ng pagdadalamhati.