info@nebulonghi.it
Viale Monte Grappa, 2 Milano (Porta Nuova)
Via Alessandro Litta Modignani, 97 Milano

Sa isang Pasilidad na Pangkalusugan

Tumawag sa amin sa  02 66 222 895, magiging handa kaming tanggapin ang inyong tawag dalawampu’t apat na oras isang araw, pitong araw isang linggo, upang gumawa ng appointment sa aming mga tanggapan, o saanmang lugar na pipiliin ninyo.

Walang organisasyon o indibidwal ang legal na pinapahintulutang magmungkahi ng isang Punerarya nang wala ang inyong mabilisang kahilingan. Tahasang ipinagbabawal ng batas na nauugnay sa mga pagpapalibing ang pagkuha ng mga serbisyo sa pagpapalibing sa loob ng mga pasilidad na pangkalusugan  (mga regulasyon patungkol sa mga aktibidad sa pagpapalibing at sa simenteryo: mga artikulo 31 at 33)
Ang sinumang magmungkahi sa inyo ng isang Punerarya ay hindi dapat pansinin, at dapat iulat sa pangasiwaan ng pasilidad na pangkalusugan.

Panatilihin ang mga sumusunod sa iyong pangangalaga:

  • Ang identity card o passport at numero ng social security ng inyong minamahal na yumao.
  • Ang identity card o passport at numero ng social security ng isang kamag-anak, partner o kakilala.