info@nebulonghi.it
Viale Monte Grappa, 2 Milano (Porta Nuova)
Via Alessandro Litta Modignani, 97 Milano

Sa isang pampublikong lugar

Tumawag sa amin sa 02 66 222 895, magiging handa kaming sagutin ang inyong tawag dalawampu’t apat na oras isang araw, pitong araw isang linggo. Magpapadala kaagad kami ng isang miyembro ng mga tauhan sa pinangyarihan, upang tulungan kayo sa pagsasaayos sa mga pamamaraang bureaucratic na kailangan sa batas. Sumusunod sa pag-apruba ng mga naangkop na kinauukulan, at alinsunod sa iyong mga kagustuhan, aakuin namin ang paglilipat ng yumao sa pinagkasunduang lokasyon.

Walang organisasyon o indibidwal ang legal na pinapahintulutang magmungkahi ng isang Punerarya nang wala ang inyong mabilisang kahilingan. Tahasang ipinagbabawal ng batas na nauugnay sa mga pagpapalibing ang pagkuha ng mga serbisyo sa pagpapalibing (mga regulasyon patungkol sa mga aktibidad sa pagpapalibing at sa simenteryo: mga artikulo 31 at 33). Kung may sinumang magmungkahi sa inyo ng isang Punerarya ay hindi dapat pansinin, at dapat iulat sa mga lokal na kinauukulan.

Panatilihin ang mga sumusunod sa iyong pangangalaga:

  • Ang identity card o passport at numero ng social security ng inyong minamahal na yumao.
  • Ang identity card o passport at numero ng social security ng isang kamag-anak, partner o kakilala.